Zakazy w reklamie

Wydaje się, że stworzenie reklamy jest bardzo proste. Jak się jednak okazuje, istnieje wiele przepisów, które ograniczają swobodę przy ich kreowaniu. Dziś poznamy te przepisy, które mówią o tym, jakiej reklamy emitować nie można.

 

W polskim prawie w tym zakresie wyróżnia się przede wszystkim reklamy nieuczciwe. Są to takie reklamy, które posiadają jedną z następujących form:

– reklama sprzeczna z przepisami prawa – mowa tu głównie o tym, by nie promować niemoralnych oraz złych obyczajów;

– reklama wprowadzająca w błąd –wyróżniamy tu trzy rodzaje tego typu reklam: reklama kłamliwa (zawierająca fałszywe fakty), oszukańcza  (stwarzającą możliwość wieloznacznego rozumienia przekazywanych) oraz  niepełna (pomijająca  istotne dla odbiorcy informacje);

– reklama nierzeczowa, czyli taka, które może wprowadzać odbiorcę w najróżniejszego rodzaju lęki i obawy. Reklama nierzeczowa to  także reklama wykorzystująca  w swój sposób naiwność małych dzieci oraz wykorzystująca przesądy;

– reklama mająca formę reklamy ukrytej, czyli np. zawierająca nazwy marek bądź produktów  w tekstach publicystycznych;

– reklama wykorzystująca  treści seksualne;

– reklama dyskryminująca inne produkty;

– reklama uciążliwa, która objawia się poprzez przesyłanie produktów niezamówionych przez odbiorcę, czy też wręcz obarczania swoją obecnością w różnego typu miejscach publicznych.

 

Poza powyższymi regulacjami prawnymi istnieją także produkty i rzeczy, których nie można reklamować. Są to głównie:

– gry losowe i zakłady wzajemne

– alkohol

– wyroby tytoniowe

– reklamy leków (obowiązuje tu bezwzględny zakaz reklamy leków na receptę).

Poza tym nie jest legalne rozpowszechnianie ogłoszeń o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia. Co więcej, zakaz dotyczy także usług medycznych świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza oraz usług medycznych świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza

Blog o etyce w reklamie i nie tylko..